S čím pracuji

Nástroje, se kterými denně pracuji při realizaci projektů.

Bootstrap

Používám moderní framework Bootstrap, který je celosvětově rozšířený.

Gulp

Pro finální kompilaci projektu používám nástroj Gulp.

Less / sass

CSS kód píšu v preprocesorových jazycích Less a Sass.

BEM

Pro strukturu elementů, bloků a jejich modifikací používám metodiku BEM.

SVG

Pro vykreslení Ikon a vektorových obrázků používám formát SVG.

Git

Pro práci v týmu i mimo něj používám nástroj Git.

HTTP/2

Pro optimalizaci frontendové části používám protokl HTTP/2.

jQuery

Javascriptové funkce i animace tvořím v knihovně jQuery.

React

U některých projektů které to vyžadují používám React.

Cena

Výsledná cena se odvíjí od celkového času stráveného nad projektem.

Hodinová sazba

900